Experiment

Aj keď je Robert Cyprich legendou slovenskej neoavantgardnej scény, patrí k jej strateným a nepoznaným postavám. Koncom 80. rokov sa z prostredia umenia potichu vytrácal, takže v roku 1996 zomrel takmer v absolútnej izolácii. Jeho najbližší priateľ Milan Adamčiak v nekrológu napísal, že bol „skvelým a citlivým pozorovateľom umenia a života. Nekompromisným kritikom, tlmočníkom túžob a želaní, kunsthistorikom, ktorého školou boli kontakty.“

Beskydská 12, 811 05 Bratislava

Vystavujúci: Robert Cyprich + Liza Gennart, Katarína Hládeková, Katarína Karafová & Michal Huštaty, Martin Toldy, Miroslav Tóth 

Kurátori výstavy: Jan Mlčoch, Beata Jablonská, Ján Kralovič


Vystavené diela Roberta Cypricha na výstavu vybral a zo súkromnej zbierky zapožičal Jan Mlčoch.

Prosíme, aby ste počas návštevy výstavy rešpektovali aktuálne anti-pandemické opatrenia.


FB: https://www.facebook.com/events

Viac o výstave: https://sk.tranzit.org


Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.