Empatia – Mladý dizajn pre všetkých

Srdečne pozývame na výstavu do kaplnky Budatínského hradu v Žiline


Kde:

Kedy:

  • 29. februára 2024 – 30. júna 2024

 


Kurátor: Zdeno Hogh

  • Spolupráca: Elena Farkašová, Mária Fulková, Eva Jenčuráková, Barbora Lokajová, Bohuslav Stránský, Eva Veselá
  • Grafický dizajn: Eva Jenčuráková
  • Organizátor: Považské múzeum, Žilina

 


Vystavujúci autori a autorky: 

Juliána Bučková, Ondrej Bukovec, Nikoleta Čeligová, Natália Golianová, Eva Jenčuráková, Eliška Karásková, Petr Korecký, Peter Kuliffay, Alexandra Kusá, Veronika Kurcinová, Radovan Labaš, Ivana Miženková, Eliška Mašlonková,  Alexandra Meľnyčuková, Terézia Omastová, Kristína Sekerová, Gabriela Semanová, Lenka Slačková, Richard Šětka, Viktor Tabiš, Soňa Vysocká

Empatia

Anotácia

V kaplnke Budatínskeho hradu čaká návštevníkov od 29. 2. 2024 nová výstava pod názvom Empatia – Mladý dizajn pre všetkých. Sú to ukážky humanistického dizajnu, ktorého produkty sa týkajú témy zdravotne znevýhodnených ľudí a psychickej relaxácie. Dizajn je predstavený ako platforma, na ktorej sa tvorca s užívateľom stretávajú vo vzájomnom ľudskom porozumení. Výstava prezentuje práce študentov štyroch vysokých škôl umeleckého zamerania – Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne.

Väčšina prezentovaných produktov vznikala v priamej spolupráci s odborníkmi z iných oblastí (zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, psychoterapie, výchovy a vzdelávania) či v spolupráci dizajnéra s konkrétnym užívateľom. Typologicky i materiálovo ide o rôznorodé produkty, prototypy a modely z oblasti nábytkového, produktového, textilného a experimentálneho dizajnu a z oblasti vizuálnej komunikácie.

„Časť z nich sa zaoberá poruchami zraku, iné riešia poruchy pohybového ústrojenstva, rozvoj motoriky u detí, diagnostiku psychického stavu seniorov, achondropláziu a dva exponáty sú prevzaté z medzinárodného študentského projektu Long Life, venovanému fenoménu starnutia. Tému zdravotného znevýhodnenia sprevádzajú aj umelecké autorské reflexie fyzického a psychického obmedzenia, ale na výstave nechýbajú ani odľahčenejšie a vtipne poňaté práce určené hlavne deťom,“ približuje kurátor výstavy – historik umenia Mgr. Zdeno Hogh z Považského múzea.

Výstava Empatia – Mladý dizajn pre všetkých prezentuje dizajn ako platformu, na ktorej sa tvorca s užívateľom stretávajú vo vzájomnom ľudskom porozumení. Azda o to nefalšovanejšom, že v tomto pomyselnom i reálnom stretnutí ide o riešenie problémov spojených so zdravotným znevýhodnením. Výsledok môže pôsobiť až nekonformne. V dobe kultu večnej mladosti, krásy, nezlomného zdravia a akoby „večného žitia naplno“, vyznieva takáto téma pomerne „odťažito“.  No práve do nej nás uvádzajú prezentované práce študentov štyroch vysokých škôl s výučbou dizajnu – Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave,  Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne.

Práce študentov, ktoré vznikali takmer výlučne z vnútorného popudu autorov či autoriek, bez „nanucovania“ zo strany pedagógov a, žiaľ, aj bez nároku a záujmu zo strany širšej verejnosti, ukazujú, že chuť a vôňa reálneho života, aj keď nie je vždy sladká, nie je mladým nádejným dizajnérom, dizajnérkam vzdialená.