Dominika Ličková - Keywords

Autentická intímna výpoveď o živote a bezprostrednom okolí

26. 4. o 18:00

Stredoerópsky dom fotografie v Bratislave

Kurátor: Michal Huštaty

Ličková – Keywords

"Výstava KEYWORDS ako celok osciluje na mnohých dichotomických princípoch, na hrane medzi vnútorným a vonkajším, súkromným a verejným, či skrytým a zjavným. Prostredníctvom jednotlivých častí Ličková odhaľuje svoj osobný priestor, akýsi vnútorný okruh, fyzický i mentálny, vzťahujúci sa k jej intimite, rodine a blízkym. Dohromady sa v jej sériách stretáva autentická intímna výpoveď o jej živote a bezprostrednom okolí, pôsobiaca možno ako klasický dokument, a obsahovo premyslené konceptuálne stratégie tvoriace jednotlivé celky /archívy/ vychádzajúce z komplexnosti tvorivých procesov umelca."

(vyňaté z kurátorskeho textu)
Michal Huštaty

Dominika Ličková (1974) žije a tvorí v Bratislave. Magisterské štúdium na VŠVU v Bratislave ukončila u prof. Miloty Havránkovej, kde neskôr absolvovala aj doktorandské štúdium. Absolvovala stáž na FAMU v Prahe a na Rietveld Akademie v Amsterdame. Venuje sa pedagogickej činnosti, pôsobí na VŠVU ako odborný asistent. Zaoberá sa voľnou tvorbou, fotografovaním architektúry a dizajnu, organizovaním multikultúrnych akcií a eventov, kurátorstvom výstav a publikačnou činnosťou. Vystavuje pravidelne doma i v zahraničí. Medzi jej hlavné okruhy záujmu patrí urbánny priestor, humánna geografia, premena miesta, predmetný svet a v poslednej dobe aj náznakovosť rodinných väzieb v jej osobnom živote.

Trvanie výstavy: 26. 4. – 2. 6. 2019

www.dominika.lickova.com