Dom je tvoj pevný bod

Spoločnú výstavu českého sochára a slovenskej sochárky prepája téma Domu (domova, interiéru, exteriéru, bývania, rodiny). Obaja autori túto tematiku v svojej tvorbe reflektujú už dlhšiu dobu. Vnímajú ju z rozličných, ale predsa v niečom podobných pohľadov.

Projekt:

Mira Podmanická a Robert Buček

Vernisáž:

11.4. 2019 o 18:00 h
Galéria X, Zámočnícka 5, Bratislava

Výchozím bodem je pro tvorbu Roberta Bučka příběh a to v širokém významu tohoto slova. Může jít o příběh prožitý, viděný nebo vyprávěný, literární nebo mýtický. Někdy může jít 

o pouhý pocit ze situace, který následně vyvolává příběhy vnitřní. Zhmotňováním těchto příběhů se Robert Buček zamýšlí nad jejich obsahem a následně se s ním ztotožňuje nebo vůči němu zaujímá určitý postoj.

V poslední sérii Krajobrazy jde o příběhy, které v člověku vyvolává prožitek z konkrétního místa. Ačkoli jde o krajinu, můžeme v ní silně cítit přítomnost člověka a jeho potřeby najít si v této krajině svoje vlastní místo a stát se její součástí. 

Právě o soužití člověka a krajiny tyto sochy vyprávějí.  

Mira Podmanická spája pôdorys, umiestnenie, miesto, nábytok, veci a detaily, ktoré, vytvorené nami, vytvárajú domov. Tri objekty-interiéry vychádzajú z reálnych priestorov, ktoré sú autorke blízke. Pozná ich naspamäť a preto ich spracováva intuitívne, pretože pozná každý detail. Majú jednoduchý tvar inšpirovaný v architektúre, pozostávajúci z podlahy a páru stien. Ich vnútorný priestor dopĺňa menší objekt, ktorý vychádza z interiérového rozostavenia vecí a predmetov. Zvonku sú však akýmsi abstraktným objektom, neurčiteľným, pretože ich vonkajšie strany dopĺňa keramické rebrovanie, akýsi náznak ne-jestvujúcej, možnej konštrukcie. 

Na ne priamo nadväzuje model domu Mlyna z Poľska, ktorý autorku očaril svojím umiestnením, tvarom a detailmi. Vonkajší tvar je však ponorený do sokla a my sa pozeráme dnu, kde vidno len opakujúcu sa reliéfnu štruktúru, ktorá naznačuje jednoduché, ale nereálne rozdelenie priestorov.

Poslednou súčasťou kolekcie Miesta sú krajiny, exteriéry, ktoré autorka videla a prechodila. Detaily, výrezy krajiny dopĺňajú domčeky a posed, a určujú jeho mierku. Zvnútra sa naspäť stávajú architektúrou, možným interiérom. Rebrovanie naznačuje konštrukciu, ktorá celú krajinu-spomienku drží pokope a prepája celú kolekciu.

Autorka takisto pracuje s vnímavosťou diváka, ponúka mu rôzne pohľady, nabáda, aby sa na sochy pozeral zo všetkých strán, zhora i zdola.

Modelovaná kolekcia rôzne prepája interiér s exteriérom, architektúru s prírodou, dva prvky, kontrasty, protiklady, ktoré sa voľne prelínajú, prestupujú i zamieňajú. Všetkých sedem objektov je vytvorených z poľského šamotu, sú vypálené a kolorované. Materiál, hlina, zem je nám svojou podstatou blízka a svojou krehkosťou, i po vypálení, odkazuje na krehkosť domova.

MgA. Robert Buček, Ph.D. (1979) Studoval na Fakultě Umění Univerzity v Ostravě obor Sochařství – volná tvorba v ateliéru Prof. Maria Kotrby. Na stejné katedře působil mezi lety 2007 a 2012 jako odborný asistent. V roce 2011 obhájil svoji doktorskou práci na Akademii Výtvarných Umění v polské Wroclawi a od r. 2014 vede Ateliér Keramiky na Katedře Výtvarné Výchovy na Palackého Univerzitě v Olomouci.  Hlavní zájem sochařské tvorby Roberta Bučka je kladen na realizaci ve veřejném prostoru. Jeho díla, vytvořená nejčastěji z kamene můžeme vidět v Česku, Polsku, Holandsku a Turecku. 

Mgr. art. Mira Podmanická, ArtD., (1981) študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre Socha, objekt, inštalácia v ateliéri prof. J. Jankoviča a doc. J. Hoffstädtera, akad. soch., kde v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka a vedie Prípravný kurz Sochy. V roku 2011 ukončila doktorandské štúdium na VŠVU. V roku 2007 sa stala finalistkou Essl Award. Venuje sa soche, objektu a site-specific inštaláciám. Od roku 2013 spolupracuje s keramickou dizajnérkou Markétou Novákovou. Kolekciu porcelánových váz prezentovali napríklad na Talente 2014 v Mníchove a v prestížnom Keramikmuseum vo Westerwalde. V roku 2013 získali Grand Prix na Bienále forma za súbor váz Bio-vázy 0-5. Žije a tvorí v Bratislave.

Trvanie výstavy: 11. 4. 2019 – 11. 5. 2019

Dom je tvoj pevný bod