Diskusia: Ženy a empatia

Srdečne Vás pozývame Vás na ďalší diel diskusného formátu Sadli sme si. Pozvanie do diskusie prijali rektorka VŠVU Bohunka Koklesová, sociologička, odborníčka na rodovú rovnosť a výkonná riaditeľka Slovenského národného centra pre ľudské práva Silvia Porubänová a teoretička architektúry, pedagogička na FAD STU Henrieta Moravčíková. Moderátorom diskusie bude profesor Pavel Gregor.


Kde?

  • kotolňa na FAD STU,

    • Námestie slobody 19 v Bratislave

Kedy?

  • utorok 12. marca 2024 od 18.00 hod

 


Anotácia

Kedysi boli ženy v architektonickej profesii výnimočné. Naše prvé architektky, ktoré vo svojom výskume zmapovala profesorka Henrieta Moravčíková, postavili mnohé známe verejné budovy, ale na ich mená sa zväčša zabudlo rovnako ako na predsudky, s ktorými sa museli vo svojej kariére stretávať. Dnes študuje na Fakulte architektúry a dizajnu STU takmer 70 percent dievčat. Znamená to, že to majú budúce architektky či dizajnérky už v našej spoločnosti vyhrané, že na ich budúcich pracoviskách, pri spájaní náročnej profesie s rodinným životom nenarazia na žiadny systémový problém? Aké je vlastne postavenie žien na Slovensku a zvlášť v akademickom prostredí? Sú stratégie rodovej rovnosti, ktoré v minulých rokoch prijali verejné inštitúcie na Slovensku, len formálnymi dokumentmi alebo skutočne môžu priniesť zmenu?

empatia diskusia - banner

Diskusie o zraniteľných skupinách Sadli sme si sú súčasťou projektu EMIA – Empatia v umení, ktorý bol podporený Grantmi EHP a štátneho rozpočtu s cieľom podporiť rozmanité aktivity ad: kreatívneho centra FAD STU. Názov formátu vyjadruje nielen spoločné „posedenie“ na lavičke ale aj „sadnutie si“ v zmysle nájdenia spoločnej sympatie či vcítenia sa do problémov toho druhého.