Diskusia s Dávidom Koronczim v GaJK

Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici vás srdečne pozýva na podujatie s názvom Minor Maxi 3 - Diskusiu s umelcom Dávidom Koronczim, ktorá sa uskutoční dňa 17. februára o 17:00 hod. v GaJK. Diskusiu bude moderovať Anton Čierny.

 

GaJK - Galéria Jozefa Kollára, Námestie svätej Trojice 12, 969 01 Banská Štiavnica

 


 

Diskusia sa bude týkať tvorby, ako aj osobného života Dávida Koroncziho. Pôjde o neformálnu diskusiu, ktorá odhalí niečo aj z umelcovej cesty životom, čo ho k umeniu priviedlo a motivuje vo svete umenia zostať. Dávid už patrí medzi generáciu etablovaných vizuálnych umelcov na Slovensku a jeho tvorba má pomerne široký záber, od prác grafického dizajnu, cez objekty, inštalácie a zvukové nahrávky či texty. V tomto je vskutku komplexný. Dávid zručne narába s rôznymi druhmi a žánrami umenia a mixuje ich s jemu prirodzenou ľahkosťou. Jeho umelecký i ľudský prejav je priateľský a nabitý pozitívnou energiou. Príďte sa jej nadýchať, srdečne pozývame!

 

Dávid Koronczi je grafický dizajnér, umelec, pedagóg, kuchár nadšenec a záhradkár amatér. S Martinom Piačekom vedú Ateliér vvv na Katedre intermédií na bratislavskej VŠVU. Aktuálne študuje prvý rok doktorát na brnianskej FAVU pod vedením Kataríny Hládekovej. Žije s partnerkou a dcérou v Novohrade, niekedy v Lučenci, inokedy vo Fiľakove a čoskoro na Ratke, kde rekonštruujú malú rodinnú usadlosť.

 

Vzdelávací projekt MINOR MAXI bol pôvodne plánovaný ako séria troch cyklov prednášok, každá prezentujúca zástupcov inej národnostnej menšiny – ukrajinskej, českej a maďarskej. Autorom projektu je Anton Čierny, vizuálny umelec a pedagóg VŠVU v Bratislave. Projekt MINOR MAXI 3, podporený Fondom KultMinor, realizuje Transkunsthalle s.r.o. v spolupráci s Galériou Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici.

 


Viac informácií na stránkach GaJK.