DiploMAL 2020

Výstava predstaví najmladšiu generáciu maliarov, ktorí absolvovali svoje štúdium bakalárskym alebo magisterským titulom v uplynulom roku 2020. Ich posledný ročník štúdia bol poznačený pandemickou situáciou, čo zapríčinilo prerušenie vyučovania, obmedzilo možnosť navštevovať školské ateliérové priestory, dokonca boli absolventi pripravení aj o príležitosť vystavenia svojich prác pred verejnosťou.

V Kaštieli v Moravanoch nad Váhom


Kaštieľ Moravany v spolupráci so zúčastnenými vysokými školami organizuje výstavu DiploMAL 2020, ktorá predstaví práve túto nastupujúcu generáciu. Vystavujúci autori a autorky sú absolventmi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Akadémie výtvarných umení v Banskej Bystrici a Katedry výtvarných umení a intermédií Technickej univerzity v Košiciach. Výstava tak vytvorí jedinečný komunikačný priestor medzi všetkými troma vysokými školami na Slovensku, ktoré poskytujú štúdium v odbore maľby.


Vystavujúci umelci a umelkyne:

Absolventi VŠVU BA:
Barbora Benková, Dávid Hocko, Ivana Mojšová, Lucia Oleňová, Sandra Ružić, Mikaela Mia Papp, Adam Siekel, Denisa Slavkovská, Gréta Mária Srnová, Nikola Šušovicová

Absolventi AU BB:
Peter Decheť, Lenka Gašparíková, Tatiana Jakubove, Kateřina Kocourková, Veronika Kršteniková, Magdaléna Masárová, Natália Šimonová, Kristína Vacek

Absolventky TU KE:
Simona Folková, Lenka Regešová