Digitálny Prieskum pokračuje aj v zimnom semestri 2021!

Digitálny Prieskum VŠVU je webová platforma vytvorená pre verejnú online prezentáciu semestrálnych prác študentov a študentiek školy.

www.digitalnyprieskum.sk

Sledujte Instagram Digitálneho Prieskumu


Svoju autorskú tvorbu odprezentujú študenti z katedier: Architektonická tvorba; Digitálne umenia; Dizajn; Fotografia a nové médiá; Grafika a iné médiá; Intermédiá; Maliarstvo; Reštaurovanie; Socha, objekt, inštalácia; Šperk, Sklo a Keramika; Textilná tvorba; Vizuálna komunikácia.

Created by: Viktor Kováč