Digitálny Prieskum pokračuje aj v letnom semestri 2022!

Pozývame vás na aktuálny Digitálny Letný Prieskum 2022

digitalnyprieskum.sk

Svoju autorskú tvorbu odprezentujú študentky a študenti z katedier: Architektonická tvorba; Digitálne umenia; Dizajn; Fotografia a nové médiá; Grafika a iné médiá; Intermédiá; Maliarstvo; Reštaurovanie; Socha, objekt, inštalácia; Šperk, Sklo a Keramika; Textilná tvorba; Vizuálna komunikácia.

Digitálny Prieskum VŠVU je webová platforma vytvorená pre verejnú online prezentáciu semestrálnych prác študentov a študentiek školy.


Web

Facebook

Instagram


Created by: Viktor Kováč