Colours of textile

Študentky Ateliéru textilnej tvorby v priestore VŠVU v Bratislave

kaštiel KG v Oščadnici


vedúca ateliéru doc. Blanka Cepková, MA,
asistentka Mgr. art. Beáta Gerbócová, ArtD.

kurátorka: Zuzana Sykorová