City Mejkap

Výstavný projekt prinášajúci prezentáciu súčasného slovenského umenia v českom prostredí.

Miesto konania: Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech, Česká republika
Vystavujúci umelci/-kyne: Erik Bnder, Michal Černušák, Pavlína Fichta Čierna, Viktor Frešo, Ján Kekeli, Martin Kochan, Marek Kvetan, Zorka Lednárová, Milan Mazúr ml., Michal Mráz, Erik Šille, Olja Triaška Stefanović
Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid
Vernisáž: 6. september (Piatok) 2019 18.00
Trvanie výstavy: 6. september – 10. november 2019 

City Mejkap

Výstavný projekt pod názvom CITY MEJKAP sa sústreďuje na fenomén mesta a urbánnej kultúry v súčasnom slovenskom umení. Ide o široký záber problematiky od sociálno-politických otázok, kritického pohľadu k osobitej estetike a vizualite mestských štruktúr: sídliská, bývanie, reklamný smog, komercia a nakupovanie, developeri, voľný čas a opustené miesta, ne-miesta, periférie a pod. Zároveň dvanásť vybraných slovenských umelcov/-kýň prináša osobité programy aj isté mediálne rozptýlenie. Na výstave sa presadzujú súčasné polohy figurálnej maľby so vstupmi street artu a airbrushu, fotografické dokumentárne série, fragmenty objektov až po metaforické video eseje autorov/-riek.

Táto výstava slovenských umelcov/-kýň strednej a mladšej generácie je pripravená v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave. Po jej uvedení v Klatovách (september – november 2019) bude reprízovaná v Galérii UFFO - SCT v Trutnove (november 2019 – január 2020).