Celosvetový klimatický štrajk

Príhovor rektorky

Vážené kolegyne a kolegovia, vážené študentky a študenti

Dňa 20.septembra o 11:00 na Námestí slobody v Bratislave sa bude konať, tak ako aj na mnohých iných miestach sveta, celosvetový klimatický štrajk. Organizátorom tohto štrajku sú študenti z iniciatívy Fridays For Future.  

Klimatická zmena a masové vymieranie druhov sú problémy, ktoré ovplyvnia životy všetkých ľudí na našej planéte. Kríza, do ktorej ľudstvo smeruje, už nie je len otázkou lepšieho životného prostredia. Je otázkou nášho prežitia. Je potrebné presvedčiť politikov, aby začali robiť rýchle systémové zmeny, ktoré zabezpečia ochranu ďalších generácií. 

Klimatická zmena je jedným z vážnych problémov a preto je nevyhnutné spomaliť otepľovanie Zeme a to vyvinutím tlaku na politikov, ktorých povinnosťou je tento stav akútne riešiť. Mnohým sa do toho nechce, pretože ich dobiehajú ekonomické záväzky. Tento proces je však nevyhnutné začať a tlak v nastávajúcich dekádach nesmie povoliť. 

Naša škola po roku 1989 vždy stála na tej správnej strane, nikdy sme nestrkali hlavu do piesku, vždy sme snažili byť autoritou, ktorá má jasnú víziu o našej budúcnosti. A napriek politickej a neraz aj ekonomickej nepriazni sme vždy stáli vzpriamene a náš hlas bolo počuť. 

Dvadsiateho septembra 2019 vyjdú do ulíc ľudia na celom svete, aby štrajkovali za budúcnosť, v ktorej sa dá žiť. Budem rada ak sa pridáme k nim.

Bohunka Koklesová
rektorka VŠVU