Beyond Perfection

Nová výstava absolventky a absolventov VŠVU Beyond Perfection v Galérii NBS

Galéria NBS
I. Karvaša 1, Bratislava


Vystavujúci: Leontína Berková – Marek Cina – Adam Šakový

Kurátorka: Miroslava Urbanová


Od umelkýň a umelcov vždy asi akosi podvedome očakávame istý druh puntičkárskej precíznosti, prepracovania ich diel do najmenšieho detailu. Sme pripravené/í jednak sa nechať ohúriť a zároveň pozorne skúmať obsahy, formy, médiá a materiály, s ktorými pracujú, porovnávať ich s tým, čo už poznáme – predovšetkým z nekonečnej, zamotanej a častokrát wannabe rozsekávanej referenčnej reťaze dejín umenia. Niekedy sa tento proces podobá na vedomostné bingo, ktoré je následne potvrdené alebo vyvrátené odčítaním názvu diela z priľahlého štítku. Zaujímavejší moment prichádza, keď nám niečo na zdanlivo známom a dokonale pôsobiacom nesedí, začne provokovať našu predstavivosť, keď hľadáme dôvod prečo to tak je. Keď začneme skúmať akým spôsobom sa to deje.

Cyklus malieb Adama Šakového s názvom Kamene rozohráva, narozdiel od svojho vecného názvu, struny komplexnej spleti umelecko-historických súvislostí. To, čo najprv rozpoznávame, sú rozostrené obrysy v maľbe reprodukovaných helenistických a barokových sôch. Niektoré maliar zachytáva z viacerých uhlov, akoby na moment oživujúc starý spor o prím v umení medzi disciplínou maliarstva a sochárstva. V popredí

sa však podivne znášajú plasticky stvárnené kusy hornín, ktoré tak symbolicky naratívne, senzuálne a vysoko emotívne námety utláčajú do pozadia. Atletické a cnostné ideály mytologických postáv a svätých, ktoré kedysi odrážali dobovo žiaduce vnútorné kvality, prejavujúce sa na skvostne opracovanom povrchu umeleckých diel, ustupujú materiálnej podstate kameňa, ich vlastnej prapodstate. Neopracovaná hornina akoby zhmotnila esenciu ľudskej kreativity, stala sa základným kameňom snahy o silu umeleckého vyjadrenia, ktorá k nám prichádza v momente kontrastu, keď nájdeme niečo, čo nesedí, niečo, čo vrhá zvláštny tieň.

Séria siedmich kardinálnych cností Mareka Cinu formálne nenasleduje kánon tradičnej kresťanskej ikonografie, hoci na ňu originálnymi latinskými názvami jednotlivých cností priamo odkazuje. Cinove práce sú tiež istým spôsobom okaklamom, predlohou pre nakoniec zrealizované, populárne a plasticky pôsobiace risografie boli tvary vystrihnuté z papiera, tzv. cut-outs. Forma masky je v tomto prípade tiež zaujímavým výberom. Hoci maska istým spôsobom anonymizuje, subjektu zároveň ponúka novú identitu. Tá ho väčšinou však od konvencií skôr oslobodzuje, dáva mu priestor stať sa niekým/ niečím iným a konať spôsobom, ktorý sa možno bežne nezlučuje s jeho vnútornými hodnotami. Cinove masky, naopak, odkazujú k nedosiahnuteľnému ideálu, ktorý navždy ostáva vo sfére ašpirácií. Ich prevedenie na hranici komickosti, zámerne a výrečne zveličujúc kľúčové črty viac smerom k akýmsi zvieracím podobizniam, je hravou autorskou reinterpretáciou vážnej témy.

Leontína Berková sa dlhodobo zaoberá skúmaním média fotografie. Je autorkou zdanlivo banálnych, no zároveň veľmi vecných a analytických fotografií. Vo svojich projektoch skúma možnosti zobrazenia priestorovej a materiálnej reality prostredníctvom dvojdimenzionálneho média, častokrát akoby v istom druhu kamufláže. Zároveň ju zaujíma konzum v jeho každodennej, ale aj excesívnej podobe, luxusnom mramorovom prevedení, konzum ako koncept, ktorý je vlastný iba ľuďom. V prekvapivo plenairovej sérii Golden Ratio (z angl. zlatý rez) sa Berková rozhodla fotiť

priamo v sade. Aj v tomto prípade však ide o človekom kurátorované prostredie so starostlivo manipulovanými prírodnými prvkami. Okrem toho, názov série odkazujúci na matematický koncept dokonalých proporcií (aj umeleckých diel) je opäť viac než jeho doslovnou realizáciou komentárom k ľudskému snaženiu o pretváranie seba a svojho okolia na dokonalý obraz. Umelkynine zásahy, akokoľvek esteticky uspokojujúce a vyvážené, sú dômyselným narúšaním prostredí, ktoré sú iba ilúziou niečoho prirodzeného, odkazom na abstraktné idey viac než na reálne predmety.

Miroslava Urbanová


Leontína Berková (*1992) je absolventkou Katedry fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave. Počas štúdia absolvovala stáž na Akadémii výtvarných umení vo Viedni a na Strzemiński Academy of Art Łódź. V roku 2020 získala štipendium pre účasť na International Summer Academy v Salzburgu a taktiež vyhrala open call pre zaradenie do online archívneho projektu Secondary Archive, venovaného umelkyniam z oblastí Východnej a Strednej Európy. Samostatné výstavy: 2019 Theories of Stage (s Dávid Biró), VUNU, Košice Slovakia, My thoughts have been replaced by Beyoncé lyrics, Phoinix. Skupinové výstavy (výber): 2021 Hmla, Galéria FOG, Bratislava; Talking Hands, Galéria Jána Koniarika, Trnava, 2020 Smoke & Mirrors, Medium, Bratislava, 2018 Na prvý pohľad, ABC, Bratislava, KEBABB 17, Považská galéria umenia v Žiline. Jej práce sa pravidelne objavujú na fotografickom festivale OFF v Bratislave.

Marek Cina (*1987) je absolventom Ateliéru voľnej grafiky a ilustrácie na VŠVU v Bratislave. Je úspešným grafikom a ilustrátorom, pravidelne sa zúčastňuje workshopov, výtvarných a literárnych festivalov na Slovensku i v zahraničí. Samostatné výstavy (výber): 2021 Nedeľná paletka, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, 2020 Mr.Cina & WEEDO, Bohéma Gallery, Bratislava, 2019 To som ešte nezdieľal, Fuga, Bratislava, 2018 Papierové masky, T-Gallery Bratislava. Skupinové výstavy (výber): 2014 Rôznorodosť nutná (65. výročie VŠVU v Bratislave), SNG, Bratislava, 2013 Trienále umenia knihy, Turčianska galéria, Martin, 2013 SUPERMARKET 2013 – Stockholm Independent Art Fair, 2013 2nd International Biennial of Drawing and Graphic Arts, Györ.

Adam Šakový (*1987) je absolventom Maľby a iných médií na VŠVU v Bratislave. V roku 2015 sa stal finalistom Maľby – Ceny Nadácie VÚB pre mladých umelcov, v 2013 finalistom ESSL Art Award. Ako umelca ho zastupuje bratislavská SODA Gallery. Samostatné výstavy (výber): 2021 Nerast, Galéria Jána Koniarka, Trnava, 2020 Keď tieň vrhá tieň, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, 2019 Can’t see forest for the trees, Soda Gallery, Bratislava. Skupinové výstavy (výber): 2020 Antroporary, Galéria Jána Koniarka, Trnava, 2016 Únor v Měsíci – Tříbení ascendentů, IndustraArt, Brno, 2015 Trienále malého objektu a kresby, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica, 2014 Past-Present-Past, Karlín Studios, Praha.


Aj výstava s názvom Beyond Perfection je pokračovaním spolupráce Národnej banky Slovenska s Vysokou školou výtvarných umení. Galéria NBS pravidelne od roku 2020 prezentuje diela študentiek/študentov a absolventiek/absolventov školy. Výstavné projekty približujú rôznorodé podoby súčasného umenia.