Being delicate, being strong v rámci Krehký fest

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Being delicate, being strong, v rámci lfestivalu Krehký fest v Hraniciach na Morave, kde budú vystavené diela študentky a absolventov VŠVU z grafiky a maľby (Zuzana Šebelová, Aliza Orlan, Ivana Mojšová, Zuzana Šebelová, Attila Rózsás a Veronika Trnečková)

Kde?

Kedy?

 


Krehky fest

Krehký Fest 2023 - banner

 

Krehky fest je mezinárodní, putovní a multižánrový umělecký festival malého formátu, který se tematicky zaměřuje na tzv. křehká témata jako jsou feminismus, problém přetrvávajícího rasismu, práva LGBTIQA+ komunity a práva menšin, zvířat, environmentální žal, zdravotní, mentální postižení a neurodiverzita, sociální vyloučení, nedostupnost bydlení atd.. Jelikož jsou právě tato témata často “trnem v oku” v necitlivé rétorice vlivných osobností, politiků ale i běžných občanů (střední) Evropy, je cílem festivalu přinášet impulsy pro otevřený a empatický dialog, který snad pomůže propojit hodnotově vzdálené obyvatele menších měst, obcí či vesnic. Festival by se tak mohl stát průsečíkem různých idejí vedoucích ke vzájemné empatii, a také startovací platformou pro spolupráci lokálních neziskových a dobročinných organizací, charit, nebo útulků.

 

Pro první ročník festivalu bylo zvoleno město Hranice na Moravě a kulturní prostor Karnola, který pro nedostatečné financování a nezájem ze strany majitele objektu tento rok končí.