Barbora Jamrichová, Kristína Jamrichová: Quaestio de Aqua et Terra

Existuje pohľad, ktorý by nebol ani technooptimistickým vzývaním zelených technológií, ani eschatologickým lámaním palice a privolávaním „po nás potopa”? Vieme si vôbec predstaviť, že by technológie neviedli ku koncentrácií zisku na účtoch kreatívcov zo Silicon Valley, ale boli by emancipačným nástrojom, rovnomerne distribuovaným?

Názov výstavy odkazuje k titulu málo známeho spisu Dante Alighieriho, básnikovho príspevku do stredovekej debaty o vzájomnom usporiadaní sfér vody (aqua) a zeme (terra firma).

Práve vzťah vody a súše je ústredným motívom eko-fikcií, ktorých predobrazom je konkrétna krajina na Záhorí. Podobne ako hranica medzi vodou a súšou kolíše a čo je zem, môže byť vodou a naopak, čo bolo vodou,môže byť vysušené, ani hranica medzi kultúrnym a prírodným neexistuje, pretože nič také ako kultúra alebo príroda neexistuje. Výstava je exkurzom do splete ľudských konceptualizácií krajiny, ohýba romantické klišé živené z resentimentov za divočinami a stratenými rajmi smerom k predstave odkúzlených aktov obnovy a redistribúcie, ktoré rozdelenie na prírodu a kultúru nakoniec prekonali. Prestať vidieť prírodu ako nevinné, apolitické pozadie ľudských aktivít, kde nedochádza k nahodilostiam, znamená vymeniť folklór za geopolitiku. Nie je nultým krokom ku kýženej emancipácii vcelku banálne uvedomenie, že čo technológie odhaľujú o svete podkopáva konceptuálny predpoklad sveta, ktorý ich stvoril?

Na tvorbe výstavy spolupracovali Tomáš Šenkyřík, Veronika Švecová, Natálie Pleváková, Daniel DONE Randus, Markéta Fránková, Ivana Rumanová, Jakub Polách, Jakub Trojan, Zuzana Plesková, Ela Lehotská, Tibor Ivanko, Martin Chrastina.

V anotácii sú použité parafrázy z knihy Terraforming B. Brattona.


Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Projekt bol realizovaný za finančnej spoluúčasti FaVU VUT.

Grant Self-organization as an Imagination Source for Post-anthropocenic Landscape je realizovaný v rámci projektu Kvalitní interní granty VUT, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016948, ktorý je financovaný z OP VVV.