ARTIST TALK: Mariana Ferratto: Memory of Matter

Srdečne Vás pozývame na Artist talk Mariany Ferratto, ktorý bude moderovať Lýdia Pribišová dňa 24.4.2023 od 10:00 hodín v budove VŠVU na Hviezdoslavovom námestí 18 v miestnosti H 135.

Kde:

  • H 135 - veľká poslucháreň oproti rektorátu;
  • Hviezdoslavovo nám. 18.

 

Kedy: 

  • 24. 4. 2023, od 18:00 hod.

 


  • Moderuje Lýdia Pribišová

  • Artist talk bude v taliančine, s prekladom do slovenčiny.


 

Umelecký výskum Mariany Ferratto sa od počiatkov zaoberal témou identity v jej mnohých aspektoch a je úzko spätý s jej osobnou históriou. Je dcérou exulantov, narodila sa v Taliansku argentínskym rodičom a vždy vnímala svoju dvojitú identitu. V domácom prostredí žila argentínskou kultúrou a mimo domova talianskou. Trochu talianskou a trochu argentínskou, alebo možno vôbec nie talianskou, ani argentínskou. Argentínčanka v Taliansku a Talianka v Argentíne. Tému identity analyzovala z mnohých hľadísk, v mnohých dielach. Na druhej strane projekt Memory of Matter chce byť akýmsi zmierením s týmto východiskom, z ktorého sa vyvinula celá jej umelecká tvorba.

Zámerom projektu je obnoviť tento hlas prostredníctvom stôp artefaktov, ktoré vznikli vo väzení. Počas diktatúry v Argentíne boli politickí väzni v mnohých väzniciach vystavení režimu izolácie a nečinnosti ako metóde fyzickej a psychickej deštrukcie. V krátkom čase sa však vo väzniciach vytvorili malé skupiny, ktoré vykonávali aktivity za chrbtom väzenskej stráže. Na zmiernenie nudy, aby sa nejak vyrovnali s danou situáciou, začali väzni vyrábať umelecké a remeselné predmety so zakázanými nástrojmi a materiálmi, ako sú ustrice z polievok, klince, nite získané vytrhávaním uterákov alebo kúsky plachiet. Niektoré z týchto predmetov boli uchovávané s veľkým rizikom. Boli vytvorené v absolútnom utajení (takmer vždy v noci) a pašované z väzenia, ako dary pre blízkych. Niekedy boli potrebné týždne práce a vzhľadom na pravidelné kontroly bola vysoká pravdepodobnosť, že sa na miesto určenia nikdy nedostanú. Tieto premety vyjadrovali náklonnosť, lásku a mali obrovskú hodnotu. Sú kolektívnym svedectvom aktu odporu a zdôrazňujú silu tvorivosti ako hnacej sily prežitia.

Mariana Ferratto je taliansko-argentínska umelkyňa. Vyštudovala Akadémiu výtvarných umení v Ríme a vyštudovala aj divadelný tanec. Je zastúpená galériou The Gallery Apart v Ríme. Pracuje prevažne s videom. Tento rok získala grant z Italian Art Council, programu talianskeho ministerstva kultúry na šírenie talianskeho umenia vo svete. Vystavovala na mnohých sólových výstavách, napr. vo Fondazione Adriano Olivetti a Pastificio Cerere v Ríme, a na mnohých kolektívnych výstavách: V roku 2019 v MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Rím; 2019 na týždni videoartu a v roku 2017 na Media Art Festival; 2015 EGOSUPEREGOALTEREGO Volto e Corpo contemporaneo dell'arte, MACRO, Rím; 2013 Biennale di Monza; 2012 Re-generation MACRO testaccio; 2012 al PAN - Palazzo delle Arti Napoli; na Fotografia Europea 012 Reggio Emilia; v C/O Careof Milano;  v roku 2010 v Monnaie de Paris; v roku 2008 v Sala Rekalde v Bilbau; v Cordy House v Londýne; vo White Space v Zürichu; v roku 2007 na piatom ročníku International Festival of Poor Cinema na Kube a v Auditorium Parco della Musica v Ríme. V roku 2012 získala prvú cenu Connecting Culture a v roku 2009 bola vybraná na rezidenčný pobyt na Citè Internationale des Arts v Paríži.

 


 

Projekt podporil Italian Art Council (2022), Generálne riaditeľstvo pre súčasnú tvorbu, talianske ministerstvo kultúry.

 

 

Mariana Ferato la escultura

Mariana Ferratto, la escultura