Analog vs. Digital: výstava a konferencia

Srdečne Vás pozývame do Galérie Medium na otvorenie výstavy Analog vs. Digital: výstava a konferencia

Kde?

  • Galéria MEDIUM,

    • Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Kedy?

  • Vernisáž: štvrtok 14.12.2023, 17:00

  • Trvanie výstavy: 15.12.2023 - 28.1.2024

 


Kurátorka:

  • Mgr. Art. Žofia Babčanová ArtD.

Vystavujúci:

  • Mgr. Art. Žofia Babčanová ArtD., Mgr.Art. Peter Baumann ArtD., Prof. Ing. Štefan Klein akad.soch, András Borš, David Sova, Marek Jurčovič, Michal Keller, Natália Žáková, Richard Petro, Roman Slamka, Samuel Mudrák, Tadeáš Čech, Tomáš Klečka, Veronika Pániková, Diego Hernando, Dominik Batelka, Dominik Medveď, Jakub Riedl, Lukáš Červenec, Luboš Maťas, Šimon Rigas, Šimon Baran, Anton Myloserdnyi

 


Anotácia

Na výstave Analog vs. Digital, ktorá výchádza z výskumného projektu “Synergia analógového a digitálneho prostredia a ich konzekvencie v dizajnérskych procesoch” sa sústreďujeme na prepojenosť digitálneho a analógového sveta v 3D prostredí. Zameriame sa na revitalizáciu sochárskych postupov a princípov, ktoré pracujú s transformáciou emócií, intuície a skúseností autora, ale v kombinácii s modernými digitálnymi nástrojmi, môže priniesť rozvoj nových tvorivých metód v dizajnérskych procesoch. Výskum sa sústredí na konfrontáciu klasického ručného spracovania clayu (syntetická alternatíva ku klasickým sochárskym modelovacím materiálom) s digitálnymi nástrojmi. Tieto procesy chceme skúmať na pozadí profesionálneho prostredia z automobilovej sféry. Automobilový sektor má tieto väzby dovedené do vysokého štádia poznania. Poznatky z automobilovej sféry chceme rozšíriť hlavne o experiment v oblasti tvorby, ktoré na akademickej pôde sú relatívne v najslobodnejšom prostredí, schopné akceptovať aj experiment. Výsledky skúmania konfrontácie analógových a digitálnych ciest budú pre nás kľúčové pre možnú redefiníciu zaužívaných procedúr a metodík dizajnu. Chceme tým reagovať a priniesť vyššiu kvalitu do vzdelávacieho procesu reagujúceho na meniacu sa úroveň stredoškolských vedomostí a zručností. Našou úlohou je spracovať metodiku tvarovania clayu a digitálnych dizajnérskych metód. Testovanie rôznych variantov tvorivých metód a ich kombinácia môže prinesie impulzy a experimenty, ktoré budú tvoriť základ výskumu konfrontácie medzi analógovou a digitálnou tvorbou. Špičkoví odborníci v problematike tvarovania clayu a digitálnych tvorivých metód, hladali nové metódy dizajnérskej tvorby spolu so študentami. Študenti prvého ročníka boli konfrontovaný s prácou s clayom, kde proces tvarovania je zakomponovaný už do existujúcich štruktúr výučby v oblasti abstrahovania formy vychádzajúcich z prírody až do polohy abstraktných foriem. Následne sa uskutočnili workshopy pre staršie ročníky zamerané na vyšší stupeň analógovej modelácie a digitálnych nástrojov ako sú Alias, Blender, Gravity Sketch a ďalšie.

 


 

  • Partneri: Audi, Volkswagen, Škoda
  • Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.
  • Mediálny partner: Artalk.cz

 


Analog vs Digital - plagát

*Výstava a konferencia je realizovaná v rámci grantového projektu KEGA 007VŠVU-4/2022 Synergia analógového a digitálneho prostredia a ich vplyv v dizajnérskych procesoch.