Video z tohtoročných promócií si môžete prehrať na našom Youtube kanáli

Záznam promócií VŠVU, ktoré prebehli tradične v aule Univerzity Komenského 1. 7. 2022 od 12:00 hod.