A359

Pistoriho Palác a Ateliér textilného dizajnu, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave vás srdečne pozývajú na vernisáž a výstavu A359.

Pistoriho Palác, Štefánikova 25, Bratislava

kurátorka: Katarína Krajčovičová


Výstava je prierezom tvorby súčasných študentiek/tov a abolventiek/tov ateliéru, ktorí počas štúdia riešia a riešili zadania od malých foriem úžitkového textilného dizajnu cez špecifiká bytového a odevného dizajnu až po riešenie textilu v architektonickom priestore.

Vystavujúci študenti/tky a absolventi/tky ateliéru:
Naďa Matušková, Petra Zelisková, Kristýna Macková, Lenka Slačková, Alexandra Opoldusová, Margaréta Miková, Priscila Palkovičová, Veronika Muchová, Michaela Smolárová, Antónia Antalová, Barbora Kapraňová, Viktória Remiarová

Pedagógovia:
Mária Fulková, Ingrid Ondrejičková