8TEX

Výstava ôsmych pedagogičiek Katedry textilnej tvorby VŠVU predstavuje rôzne polohy ich tvorby.

Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava


Vystavujúce: Cepková, Fulková, Gerbocová, Ondrejičková, Peuch, Rothensteinová, Sabová, Šebeková
Kurátorky: Katarína Hubová, Adriena Pekárová
Organizátor: Katedra textilnej tvorby Vysokej školy výtvarných umení, Bratislava
Grafický dizajn: Ondrej Gavalda


Osem textilných výtvarníčok, ktoré sú súčasne pedagogičkami Katedry textilnej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, predstavuje svoju najnovšiu voľnú tvorbu. Výstava dáva možnosť spoznať tvorivé osobnosti, ktoré koncipujú zameranie troch ateliérov katedry – Ateliéru odevného dizajnu, Ateliéru textilnej tvorby v priestore a Ateliéru textilného dizajnu.

Samostatné oddelenie textilu, zamerané na umelecký textil aj textilný priemysel, bolo na VŠVU založené už v roku 1976, ale k rozvoju tejto oblasti vzdelávania na VŠVU prišlo až v porevolučných 90. rokoch. Tri ateliéry, ktoré postupne vznikli, odrážajú dynamiku vývoja spoločnosti a jej kultúrnych potrieb. Ateliér textilnej tvorby v priestore je orientovaný na voľnú tvorbu v médiu textil ako samostatnú umeleckú disciplínu. Ateliéry textilného a odevného dizajnu sú výraznejšie späté s utváraním životného štýlu a potrebami priemyslu. Všetky ateliéry aktívne reagujú na nové podnety vedy a techniky, sú otvorené experimentom a prekračovaniu hraníc disciplín.

Výstavnú kolekciu tvorí vyše 50 exponátov – tapisérií, závesov, odevov a odevných doplnkov, textilných objektov, asambláží a textilného dizajnu. Práce predstavujú široké spektrum autorských koncepcií tvorby s využitím klasických techník a moderných technológií a experimentovania s materiálmi a postupmi.


Vystavujúce autorky:

Blanka Cepková

vedúca Ateliéru textilnej tvorby v priestore

Tapisérie, dvojosnovné žakárové tkaniny, ručne tkané na digitálnych krosnách, a objekty vytvorené vlastnou technikou sú inšpirované výskumnými expedíciami do neprebádaných krajín v 19. storočí, ktoré sa vracali s kresbami a exemplármi neznámych rastlín. Podnecovali predstavivosť a túžbu po poznaní dokonalosti sveta a zmysle života. Autorkina rajská záhrada je zaplnená záhadnými rastlinami, vytkanými na tapisériách alebo uchovanými ako vzácne relikvie v sklenených schránkach..

Mária Fulková

vedúca Ateliéru textilného dizajnu

Zaoberá sa pamäťou textilu. V najnovšej tvorbe pracuje s textmi, ktoré vystriháva do textilného materiálu. Neposúva príbeh, ale vyslovuje nadčasové morálne imperatívy. Je to naliehavé upozornenie na pozitívne hodnoty, ktoré sa strácajú v záplave negatívnych pojmov a naratívov v súčasnej spoločnosti.

Beáta Gerbócová

odborná asistentka, vyučuje Digitálne navrhovanie žakárových.

Pracuje s autorsky navrhnutými a digitálne tkanými textíliami. Jej odevy – objekty  sú personifikáciou – či už literárnej postavy Majstra z románu Majster a Margaréta, alebo neznámeho človeka, strateného v čase a priestore. Kladením, aplikovaním a kombinovaním vrstiev vytvára emotívne 3D ekvivalenty magických príbehov. V tapisériách posúva spomienky prostredníctvom fotografických momentiek do snového priestoru.  

Ingrid Ondrejičková

asistentka, vyučuje historické textilné techniky a textilné technológie.

V roku 2021 sa pod vedením japonskej výtvarníčky Kazue Yoshikawa zoznámila s tradičnou textilnou technikou japonského prešívania sashiko, ktorá vznikla ako spájanie viacerých vrstiev textilu s funkciou zateplenia, v základnej modro-bielej farebnosti. Vo vystavených prácach sa sústreďuje na geometrický opakujúci sa prvok ako vzor na tkanine.

Barbora Peuch

vedúca Prípravného ateliéru odevného dizajnu

Autorské odevy sú vytvorené pre mestského človeka „ulice“. Prevažne čierna farebnosť dodáva nositeľovi anonymitu a slobodu v nepozorovanom pohybe. Komunikáciu s okolitým svetom nahrádza umiestnenie úryvkov textov na odeve, ktoré vyjadrujú autorkin kritický postoj k spoločnosti, ktorej nie vždy chce byť jej súčasťou.   

Karina Rothenstein Kolčáková

vedúca Prípravného kurzu textilu

Motiváciou jej textilného závesu, vytvoreného digitálnou tlačou, je očarenie spontánnosťou a imagináciou detskej kresby, nezaťaženej pravidlami zobrazovania reality. Ich podmanivú ne-dokonalosť považuje za dokonalú pre bohatosť vnútorného sveta, ktorú prezrádzajú. Konkrétnu detskú kresba dcéry autorka transformovala farebne aj tvarovo.

Júlia Sabová

vedúca katedry Textilnej tvorby a vedúca ateliéru Odevného dizajnu     

Vystavuje odevné doplnky a kolekciu objektov a asambláží. Drevené formy (Konkávne) slúžia ako pomôcka na tvarovanie klobúkov. Čo je skryté v ich vnútri, formuje to, čo je na povrchu. Viacvrstvové spomienky a zážitky uzavreté v týchto formách sa transformujú do zdanlivo jednoduchých pokrývok hláv (Konvexné).  Kontrast mnohosti a jednoduchosti je v podstate súzvuk medzi konkávnym a konvexným, medzi bohatstvom prežitého a tvorbou.

Zuzana Šebeková

vedúca Prípravného ateliéru textilného dizajnu

Vystavené textílie sú ukážkou vzorov generovaných z prvotných experimentov výskumu tlače moridlami, tanínmi a prírodnými farbivami z lokálnych a sezónnych zdrojov. Vrstvením a zmenou poradia nanášania a fixácie jednotlivých tlačiarenských pást je možné docieliť rozličné farebné odtiene a vybudovať špecifickú farebnicu.


Kontakt:
Prof. Júlia Sabová 0905 298 786 sabova@vsvu.sk