11.SEMcor-ten medzinárodné sympózium

Projekt medzinárodného sympózia Hommage a_Erna Masarovičová (koná sa od roku 2009), je kreatívnym medziodborovým stretnutím umelcov z_rôznych oblastí vizuálneho umenia_– sochárov, šperkárov, maliarov, site specific umelcov, kde základným materiálom sympózia je kov-železo-cor-ten.

17. — 25._8._2019 / ATELIÉR.EM., Gorazdova 31 a_galéria ZÁHRADA, Langsfeldova 2, Bratislava

Autor projektu:

Kata Kissoczy

Kurátor:

Klára Kubíková / Mária H. Nepšinská

Účastníci:

objekt / socha / šperk

Jirí Belda
Peter Cvik
Mia Copíková
Lea Fekete
René Hora
Matúš Maťátko
Lubo Mikle
Mirka Podmanická
Peter Roller
Filip Sabol
Simona Svitková
Dana Tomečková
Rasto Trizma
Dionýz Troskó

multimédiá / foto / grafika

Zuzana Chmelová
Richard Janeček
Radovan Kissoczy
Tono Sládek
Igor Šalamoun
Jena Šimková
Miro Švolík

art-tech

Vladimír Ríha

Sympózium sa koná na počesť E. Masarovičovej, slovenskej sochárky, zakladateľky moderného slovenského šperkárstva a_medailérstva, v_autentických priestoroch jej domu a_ateliéru. Autorkou projektu je sochárka Katarína Kissoczy, ktorá jedenásty rok organizuje sympózium, ktorého sa zúčastnilo už vyše 100 významných osobností z_rôznych oblastí umenia zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Fínska, Francúzska, Poľska, Maďarska, ale aj Mexika a_USA. Projekt vznikol pri práci na monografii ERNA MASAROVIČOVÁ (kniha získala v_roku 2013 Cenu Najkrajšia kniha roka) a_pri príprave filmového dokumentu kameramana Richarda Krivdu a_režiséra Martina Hanzlíčka o_Erne Masarovičovej. Ateliér.EM sa stal nevšedným miestom pre prácu domácich aj zahraničných umelcov. V_autentických priestoroch domu a_ateliéru sa zrodili výtvarné diela, ktoré interpretujú nielen genius loci ale aj mimoriadnu auru osobnosti sochárky. Zároveň sa tu vytvárajú nové medzinárodné umelecké stretnutia, ktoré prezentujú sochu, objekt, šperk a_iné médiá nielen na komunitnej platforme, v_miestnej Galérii ZÁHRADA a_v_exteriéri záhrady Ateliéru.EM, pre pozvaných odborníkov, priateľov a_známych, ale prostredníctvom hosťujúcich umelcov ďalej nachádzajú reflexiu aj v_zahraničí. Ako každý rok, na záver sympózia 11.SEM sa uskutoční prehliadka vytvorených diel v_priestoroch a exteriéri domu na Gorazdovej ulici c._31, ktorý je zaradený medzi významné bratislavské stavby art brut (postavený bol v_roku 1967).
Vernisáž zahája Klára Kubíková a Mária Hriešik Nepšinská.

11.SEM medzinárodné sympózium / socha, šperk a_hosťujúce médiá / 17. – 25._8._2019

VERNISÁŽ 25._8._2019 o_17.00 v_open air galérii ZÁHRADA
koncert na vernisáži / skupina Dekadent fabrik Praha – Cajthaml/Bierhanzl/Cech

SPRIEVODNÉ VÝSTAVY / BRATISLAVA
• 1. – 10.SEM / galéria ZÁHRADA open air expozícia Gorazdova 31/Langsfeldova 2 / august – november 2019
• Galéria CIT, Heydukova 15 / SEM NA JEDNEJ VLNE / MIRO ŠVOLÍK / 1._9. – 30._9._2019 / vernisáž 23._8. 2019 o 19.00
Fotografi e Mira Švolíka Na jednej vlne vznikali postupne – každorocne v_rámci sympózií 1. – 11.SEM 2008 – 2019.
Sympózium má dve hlavné sekcie – socha a_autorský šperk. Miro Švolík komponuje portréty umelcov-úcastníkov sympózií do šperkov a_tak zobrazuje atmosféru jednotlivých sympózií a_génia loci galérie Ateliér.EM v Bratislave.
Vernisáž zaháji Milota Havránková.