Umenovedná knižnica 5. 6. otvorená od 14:00

V stredu 5 . 6. bude Umenovedná knižnica v budove SNG otvorená až od 14:00 z dôvodu inštalovania RFID systémov.

Ďakujeme za pochopenie.