Nová kancelária CREUČ pre Zuzanu Candrákovú, Drotárska cesta

Od 25. 10. 2023 bude mať Zuzana Candráková ako spracovateľka evidencie umeleckej činnosti pre katedru grafiky a iných médií, katedru reštaurovania, katedru textilnej tvorby, katedru vizuálnej komunikácie a platformu Digitálne umenia novú kanceláriu v budove VŠVU na Drotárskej ceste, č. m. DC-218. Nájdete ju tam v pracovných dňoch a v štandardnom pracovnom čase (od 7.30 do 15.30 h).

 

Tatiana Stilhammerová bude prítomná na Drotárskej ceste ako doteraz, v utorky vo svojich štandardných časoch vo svojej pôvodnej kancelárii.