Režim Akademickej knižnice počas sťahovania, 3.7. - 1.9.2023

Od 3. 7. do 1. 9. bude Akademická knižnica VŠVU zatvorená z dôvodu sťahovania. Pre potvrdenie o vysporiadaní záväzkov alebo z dôvodu vrátenia či predĺženia kníh nás kontaktujte vopred emailom na všetkých troch adresách súčasne:

 

Konzultácie k umeleckej a publikačnej činnosti budú prebiehať aj počas leta. Z dôvodu sťahovania knižnice a možných dovoleniek je lepšie si vopred dohodnúť stretnutie.

Doba sťahovania sa môže aj predĺžiť.