Refine Your Citations - an introduction to scite_

Akademická knižnica VŠVU dáva do Vašej pozornostina webinár, užitočný pre prácu s citáciami.

Kedy:

Kde:

 

*Webinár bude v angličtine.

**Všetkým zaregistrovaným organizátori pošlú odkaz na záznam.


O čom bude webinár?

Odkazy na dôveryhodné zdroje sú nevyhnutnou súčasťou každej úspešnej vedeckej publikácie. Zoznámte sa so scite_, online službou, ktorá analyzuje úplné texty odborných článkov a pomocou svojho modelu hlbokého učenia poskytuje informácie o danej publikácii nielen o tom, koľkokrát bola citovaná, ale aj v akom kontexte a či citácia ponúka potvrdzujúce alebo negujúce dôkazy pre citované tvrdenia, alebo či je to len zmienka.

Predvedený bude aj nástroj scite_ Assistant, ktorý overuje texty generované umelou inteligenciou, vrátane ChatGPT, a zabezpečuje, aby neboli uvádzané nepravdivé tvrdenia, pričom poskytuje zdroj odkazu ku každému tvrdeniu.

Viac informácií

 


ďalšie webináre

  • 4. 10., 11. 10. a 18. 10. ProQuest ETD Dissemination: Free Dissertation Contribution
  • 11. 10. Copyright, Permissions, and Author Reuse
  • 17. 10. a 19. 10. Writefull - automatická korektúra odborných textov v angličtine

Viď.