Nové knižné prírastky

Nové knihy v Akademickej knižnici VŠVU

Didi-Huberman, Georges; The Surviving Image. Phantoms of Time and Time of Phantoms: Aby Warburg´s History of Art; Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 2017
Didi-Huberman, Georges; The Surviving Image. Phantoms of Time and Time of Phantoms: Aby Warburg´s History of Art; Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 2017.
Gaiger, Jason; Aesthetics & Painting; Londýn, New York: Continuum International Publishing Group, 2008
Gaiger, Jason;  Aesthetics & Painting; Londýn, New York: Continuum International Publishing Group, 2008.
Margolin, Victor; World of History of Design. Prehistoric Times to World War I;  Londýn, New York, Bloomsbury Academic, 2017
Margolin, Victor;  World of History of Design. Prehistoric Times to World War I;   Londýn, New York, Bloomsbury Academic, 2017.
Margolin, Victor; World of History of Design. World War I to World War II;  Londýn, New York, Bloomsbury Academic, 2017
Margolin, Victor;  World of History of Design. World War I to World War II;   Londýn, New York, Bloomsbury Academic, 2017.
(ed.) Mitašová, Monika; Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela; Bratislava: Slovenská národná galéria, 2017
(ed.) Mitašová, Monika; Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela;  Bratislava: Slovenská národná galéria, 2017.
Rampley, Matthew; The Vienna School of Art History. Empire and the Politics of Scholarship, 1847 - 1918; Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 2013
Rampley, Matthew;  The Vienna School of Art History. Empire and the Politics of Scholarship, 1847 - 1918;  Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 2013.
Ran, Faye; A History of Installation Art and the Development of New Art Forms; New York, Peter Lang Publishing, 2009
Ran, Faye; A History of Installation Art and the Development of New Art Forms;  New York, Peter Lang Publishing, 2009.
Wood, Christopher S.; A History of Art History;  Princeton: Princeton University Press, 2019
Wood, Christopher S.;  A History of Art History;   Princeton: Princeton University Press, 2019.
(ed.) Zaczek, Iain; A Chronology of Art; Londýn: Thames & Hudson, 2018
(ed.) Zaczek, Iain; A Chronology of Art;  Londýn: Thames & Hudson, 2018.

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia