Akademická knižnica zatvorená od 14. do 16. 2. 2024

Akademická knižnica VŠVU bude od 14. do 16. 2. zatvorená z dôvodu prechodu na spojený knižničný systém s knižnicou SNG.

 

Od 19. do 29. 2. by mal v skúšobnej prevádzke fungovať spojený knižničný systém. Avšak prevádzka knižnice zostane nezmenená, teda

  • v pondelky a stredy bude otvorená študovňa v SNG.
  • V utorky, štvrtky a piatky bude otvorená knižnica na Hviezdoslavovom námestí.

Presný čas fungovania študovne v miestnosti 301 na Hviezdoslavovom námestí upresníme podľa aktuálneho rozvrhu prednášok v miestnosti 301.

Od 1. 3. plánujeme otvoriť Umenovednú študovňu v budove SNG v plnej prevádzke. O presnom režime vás budeme informovať.