Akademická knižnica VŠVU – zatvorená

Týmto by sme vás chceli informovať, že z dôvodu sťahovania zostáva Akademická knižnica zatvorená. Predpokladaný termín otvorenia je v mesiaci október. O presnom termíne aj režime fungovania vás budeme informovať.

Pre potvrdenie o vysporiadaní záväzkov alebo z dôvodu vrátenia či predĺženia kníh nás kontaktujte vopred emailom na všetkých troch adresách súčasne:

 

   

 

Konzultácie k umeleckej a publikačnej činnosti budú prebiehať bez obmedzení. Odporúčame Vám vopred si dohodnúť termín.

 

Za pochopenie vám ďakujeme.

Vaša knižnica