Akademická knižnica – nová záložka Aktuality

V snahe sprehľadniť informácie o registrácii publikačnej a umeleckej činnosti sme vytvorili na webstránke školy, podstránke Akademická knižnica/Publikačná a umelecká činnosť novú záložku AKTUALITY, kde budeme pridávať dokumenty s najnovšími informáciami.