Režim Akademickej knižnice VŠVU od septembra 2022

Knižnica opäť poskytuje všetky svoje služby od pondelka do štvrtka: 9:00 – 17:00 a v piatok: 9:00 – 16:00.