Ocenení v Národnej cene za dizajn

Sme veľmi radi, že spomedzi 275 nominovananých prác boli ocenené aj tie, ktoré boli vytvorené na našej škole, prípade našimi kolegami a spolupracovníkmi.

Aj tento rok sa uskutočnila súťaž a výstava Národnej ceny za dizajn organizovanej Slovenským centrom dizajnu. Po minulom ročníku zameranom na produktový dizajn sa NCD znova vrátila k výberu najlepších prác z komunikačného dizajnu vytvoreného v rokoch 2018 a 2019. 

Medzi ocenenými boli:

  • Soňa Juríková za projekt Czemoji. České emotikony (študentka vizuálnej komunikácie, pedagóg: Pavol Bálik) - kategória: Študentský dizajn 
  • Ateliér Choma (Pavel Choma - pedagóg z katedry cizuálnej komunikácie, Martin Kubina) a Ové Pictures za Slovenský stánok na medzinárodnom knižnom veľtrhu Livre Paris 2019 - kategória: Priestor
  • Michal Tornyai za kolekciu publikácií pre združenie Čierne diery (pedagóg z katedry vizuálnej komunikácie) - kategória: Knihy a publikácie

Cena pre osobnosti dizajnu:

  • Pavol Bálik (pedagóg z katedry vizuálnej komunikácie) - kategória: Etablovaný dizajnér

Gratulujeme aj všetkým ostatným oceneným, medzi ktorými sú, okrem iných, aj naši absolventi a absolventky. 


Kolekcia publikácií pre združenie Čierne diery. Autor: Michal Tornyai.
České emotikony. Autor: Soňa Juríková
Slovenský stánok na medzinárodnom knižnom veľtrhu Livre Paris 2019. Autori: Ateliér Choma, Ové Pictures

Viac informácií, ako aj prehľad všetkých nominovaných a ocenených projektov nájdete na www.ncd.scd.sk