Úspech Ateliéru odevného dizajnu na European Fashion Accelerator

Naša študentka Juliána Brnákova a bývalá študentka Natália Repkovská so svojimi autorskými kolekciami z Ateliéru odevného dizajnu VŠVU zvíťazili v medzinárodnej súťaži European Fashion Accelerator. Mgr. art. Barbora Peuch ArtD. ako členka medzinárodnej odbornej komisie aj v tomto roku zastúpila Ateliér odevného dizajnu VŠVU.

9. ročník European Fashion Accelerator (EFA) odštartoval 15. novembra v Prahe profesionálnym fotením a videom z tvorby kolekcií ôsmich mladých talentovaných dizajnérov a dizajnérok z krajín V4, ktorých vybrali medzinárodní módni experti/ky a mentori/ky z partnerských univerzít EFA. Nasledovala séria vzdelávacích programov a mentorských stretnutí, ako aj množstvo okrúhlych stolov (k dispozícii na webovej stránke EFA a kanáli youtube), kde odborníci z EFA poskytujú informácie o aktuálnych módnych témach. Tohtoročný EFA sa zameriaval na trvalo udržateľný luxus, vytvorenie platformy udržateľnosti, podporu vzostupu malých podnikov a blahobytu v náročnom online svete.

Do Young Talent Search bolo tento rok vybraných osem mladých talentov, po dvoch z každej z krajín V4. Rozhodujúcimi faktormi pri hľadaní bola kvalita odovzdanej kolekcie a medzinárodný potenciál každého/ej kandidáta/ky.

Počas existencie EFA vyšlo z inicatívy Talent Search viac ako šesťdesiat talentovaných mladých dizajnérov a dizajnérok, ktorí/é už získali alebo získavajú medzinárodné uznanie. Mladí dizajnéri/ky do 28 rokov sa mohli prihlásiť do programu, ktorý predstaví ich kolekciu porote. Tento rok prišlo viac ako 50 prihlášok zo stredoeurópskych krajín. Porota nemala ľahkú úlohu, pretože prihlásené kolekcie z roka na rok naberajú na kvalite. Partneri EFA sa rozhodli, že program otvorí novú kategóriu pre začínajúcich dizajnérov/ky bez vekového obmedzenia pre budúcoročný Talent Search.

9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA
Juliána Brnáková: 9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA, 2021.
Autor média: Honza Martinec.
9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA
Juliána Brnáková: 9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA, 2021.
Autor média: Honza Martinec.
9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA
Juliána Brnáková: 9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA, 2021.
Autor média: Honza Martinec.
9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA
Barbora Peuch: 9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA, 2021.
Autor média: Honza Martinec.
9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA
Barbora Peuch: 9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA, 2021.
Autor média: Honza Martinec.
9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA
Barbora Peuch: 9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA, 2021.
Autor média: Honza Martinec.
9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA
Natália Repkovská: 9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA, 2021.
Autor média: Honza Martinec.
9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA
Natália Repkovská: 9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA, 2021.
Autor média: Honza Martinec.
9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA
Natália Repkovská: 9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA, 2021.
Autor média: Honza Martinec.
9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA
Natália Repkovská: 9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA, 2021.
Autor média: Honza Martinec.
9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA
Natália Repkovská: 9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA, 2021.
Autor média: Honza Martinec.
9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA
Natália Repkovská: 9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA, 2021.
Autor média: Honza Martinec.
9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA
Natália Repkovská: 9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA, 2021.
Autor média: Honza Martinec.
9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA
Natália Repkovská: 9. ročník European Fashion Accelerator, zdroj: EFA, 2021.
Autor média: Honza Martinec.