BIO socha

Integrovanie manuálnych metód v autorskej tvorbe a podpora rozhľadu a prehľadu v oblasti ekologickej časti oblasti súčasnej sochy

Pedagogická stránka projektu je rozčlenená do viacerých častí. Prvou je konzultácia témy ekológie a environmentálneho vzdelávania so študentmi, návšteva Botanickej záhrady v Bratislave a v Nitre a prípadne Arboreta v Mlyňanoch. Následná je konzultácia idey a formy výslednej sochy, ktorá sa skladá z podstavca a samotnej sochy (pre interiér aj exteriér). Ďalšou časťou je samotná realizácia projektov. Poslednou fázou bude príprava kolektívnej výstavy v rámci Bratislavského Design Weeku, kde sa chceme s projektom prihlásiť. Pedagogickým prínosom je integrovanie manuálnych metód v autorskej tvorbe a podpora rozhľadu a prehľadu v oblasti ekologickej časti oblasti súčasnej sochy. Vzájomná reflexia ideí a prezentácia výstupov verejnosti. 

Zmluva č. 2019vu090

Typ:

Nadácia Tatra banky, program Viac umenia

Zodpovedný riešiteľ:

Mgr. art. Mira Podmanická, ArtD., Katedra Socha, objekt, inštalácia

Obdobie:

2020