Zvyškové priestory

Editori: Zoltán Holocsy, Ján Studený, Vít Halada

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2019

ISBN: 987-80-8189-027-7

 

Kniha vznikla vďaka podpore: grantový program MŠVVaŠ KEGA, projekt č. 07VŠVU-4/2016, Creative Europe Programme of the European Union. Riešiteľský kolektív: Zoltán Holocsy (vedúci), Benjamín Brádňanský, Jana Džadoňová, Vít Halada, Petr Hájek, Danica Pišteková, Ján Studený.

 

 

Zvyškové priestory - prebal