Umenie šesťdesiatych rokov. Zborník prednášok o výtvarnom umení a architektúre

Zborník zostavili: Zdeno Kolesár, Ľuba Mrenicová

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 1995

ISBN: 80-88675-15-4

 

Zborník Umenie šesťdesiatych rokov je výsledkom pokračujúceho spoločného projektu KTDU VŠVU a SNG zameraného na výtvarné umenie a architektúru 20. storočia. Od októbra do decembra 1994 prebiehal ďalší ročník prednáškového cyklu, tentoraz zameraného na umenie šesťdesiatych rokov. Na jeho naplnení sa podieľali obe spomínané pracoviská a ďalší prednášatelia zo Slovenska a Čiech. Zborník ponúka jednotlivé príspevky cyklu v minimálnej redakčnej úprave.

 

Umenie šesťdesiatych rokov - prebal