THINK FASHION. História módy od Wortha po súčasnosť

Dana Lapšanská

Vydavateľ:

VŠVU

Rok vydania:

2016

ISBN: 978-80-8189-005-5

Poznanie histórie módy je dôležitým a nevyhnutným predpokladom správneho uchopenia módnych impulzov dneška. Táto kniha je pokusom o takéto poznanie histórie módy, ktoré môže pomôcť nielen tým, ktorí módu tvoria, ale aj tým, ktorí stoja na druhej strane, teda o móde píšu, módu predávajú alebo sa s ňou stretávajú v rámci reklamy, televízie či filmu.

Publikácia vznikla vďaka podpore grantovej agentúry KEGA (projekt č. 002VŠVU-4/2015) MŠVVaŠ SR.

THINK FASHION - prebal