THINK FASHION. Dizajn a tvorba v kontexte kreatívneho priemyslu.

Dana Lapšanská

Vydavateľ:

VŠVU

Rok vydania:

2016

ISBN: 978-80-89259-96-0

Móda to nie sú len šaty, ktoré si každý deň ráno obliekame. Rozhodnutie, čo si oblečieme, to je len posledný krok v rámci procesu, do ktorého vstupuje veľmi veľa činiteľov. V prvom rade je to produkcia prírodných textilných materiálov i výroba syntetických textílií, množstvo veľkých producentov i menších výrobcov priemyselne vyrábaných odevov, ale aj miliardový obchod s módou. Nuž a móda je aj dizajn, módny dizajn, ktorý vytvára v jednotlivých dekádach vzhľad celých generácií.

Publikácia vznikla vďaka podpore grantovej agentúry KEGA (projekt č. 002VŠVU-4/2015) MŠVVaŠ SR.

THINK FASHION Dizajn a tvorba v kontexte kreatívneho priemyslu. prebal