StarType

Riešitelia: Stanislav Stankoci, Palo Bálik, Ján Šicko

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2010

ISBN: 978-80-89259-32-8

 

StarType – Cieľom projektu je vybudovanie odborného zázemia pre tvorbu textového písma na Slovensku. Základným predpokladom je zozbieranie praktických skúseností odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti formou prednášok a workshopov zameraných na základy metodiky tvorby textového písma. Súčasťou projektu je výskum existujúcich textov, hľadajúci teoretické východiská v tejto problematike.

Projekt StarType a vydanie tejto publikácie boli financované z finančných prostriedkov KEGA a Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave. Na vzniku tejto publikácie sa tiež podieľali: Paul van der Laan, Bas Jacobs, Sami Kortemäki a Peter Biľak (lektori workshopov) a Michal Tornyai, Ondrej Jób, Ján Filípek, Marek Chmiel (odborná spolupráca).

Startype - prebal