Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu. Zborník z interdisciplinárneho sympózia

Redakcia zborníka: Jana Geržová, Daniela Marsinová

Vydavateľ:

Slovart/VŠVU

Rok vydania:

2012

ISBN: 978-80-89259-68-7

Sympózium usporiadala Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií Centra Výskumu VŠVU v Bratislave v spolupráci s Nitrianskou galériou dňa 24. 2. 2012 na pôde Nitrianskej galérie v Nitre.

Zborník vyšiel s finančnou podporu Ministerstva kultúry SR a Nitrianskej galérie v Nitre.

Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu - prebal