Podoby súčasného umenia. Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení a architektúre

Zostavili: Ľubica Mrenicová, Ladislav Čarný, Zdeno Kolesár

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 1994

ISBN: 80-88675-05-7

 

V zborníku Podoby súčasného umenia sú publikované príspevky prednáškového cyklu zameraného na výtvarné umenie, design a architektúru, spoločného projektu KTDU VŠVU a SNG, ktorý sa uskutočnil od októbra do decembra 1993 v SNG. Na jeho naplnení sa podieľali obe pracoviská a poprední historici a teoretici umenia zo Slovenska a Čiech. Realizácia publikácie bola umožnená udelením grantu Sörosovho centra súčasného umenia – Slovensko a Národného fondu kultúry Pro Slovakia.

 

Podoby súčasného umenia - prebal