Nová krajina / Manuál výtvarníka*čky v teréne

Zostavili: Anton Čierny, Jaroslav Kyša

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2022

ISBN: 978-80-8189-063-5

 

Cieľom výskumného projektu zameraného na prácu v teréne bolo rozšírenie a skvalitnenie výuky študentov Katedry intermédií VŠVU – Ateliéru priestorových komunikácií + videa (APK + V). Do spolupráce boli prizvaní košickí kolegovia a študenti Ateliéru slobodnej kreativity 3D, FU TUKE, aby sa zapojili do výskumu, a taktiež ďalší odborníci z rôznych spoločenských a vedných disciplín, aby vytvorili odborné zázemie a podporu v bádaní zo svojich odborných pozícií a pomohli dosiahnuť kvalitné a štruktúrované výstupy.

 

Projekt bol podporený z verejných zdrojov KEGA.

 

Nová krajina / Manuál výtvarníka*čky v teréne - prebal