Mladé médium II. Sympózium a 3 tvorivé dielne

autor projektu a editor katalógu: Ľubo Stacho

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2012

ISBN: 978-80-89259-63-2

Zborník zo sympózia Mladé Médium konaného v dňoch 4.– 5. 11. 2011 na VŠVU v Bratislave v rámci fotografického festivalu Mesiac fotografie 2011 v Bratislave.

Katalóg k výstave TRI DIELNE českých a slovenských študentov zorganizovanej Katedrou fotografie a nových médií VŠVU vo Výstavnom pavilóne Podhradie na Žižkovej 16 v Bratislave v rámci festivalu OFF, vernisáž 3. 11. 2012.

Publikácia vyšla s finančnou podporou grantu KEGA MŠ SR č. 001VŠVU-4/2011, Centra výskumu VŠVU a Veľvyslanectva USA v Bratislave.

Mladé médium II - prebal