Kresba ako súčasť tvorivého procesu/Kresba ako samostatný umelecký prejav. Zborník referátov zo seminára

Redakcia zborníka: Dana Doricová

Vydavateľ: Slovenská výtvarná únia/Asociácia teoretikov, kritikov a historikov VU v SR/VŠVU

Rok vydania: 1995

ISBN: 80-85694-88-3

 

Seminár Kresba ako súčasť tvorivého procesu, Kresba ako samostatný výtvarný prejav sa konal na pôde VŠVU v Bratislave dňa 13. októbra 1994. Pri príležitosti seminára sa uskutočnila výstava študentských prác z ateliéru doc. Ľudovíta Hološku. Všetky referáty a resumé sú uverejnené tak, ako ich poskytli jednotliví autori.

 

Kresba ako - prebal