Katalóg MLYN JAHODNÁ (DUNAJ)

Editor: Ján Studený

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2020

ISBN: 987-80-8189-039-0

 

V ateliérovom zadaní ateliéru a3 KAT v školskom roku 2019/20 sa rozhodli reflektovať celokatedrovú tému - rieka Dunaj. Školský rok je rozdelený do dvoch semestrov, pre ktoré videli možnosť sa na rieku pozrieť z dvoch strán. Tie síce pohľad na rieku rozdeľujú, no zároveň naplánovali medzi semestrami súvislosť a náväznosť, ktorá sa prejavila práve v projekte Mlyn Jahodná. Toto zadanie je súčasťou polohy Rieky v krajine (v prvom semestri) a zároveň sa pre vybratých študentov stalo samostatným projektom druhého - letného semestra. Zároveň je miestom, kde našli možnosť prejaviť ich dlhodobý záujem o koncept modelov.

Katalóg MLYN JAHODNÁ (DUNAJ) vznikol vďaka podpore ZOBOR a. s., grantový program MŠVVaŠ KEGA, projekt č. 08VŠVU-4/2020 a ZSE (Západoslovenská energetika).

Katalóg MLYN JAHODNÁ (DUNAJ) - prebal