KATaLog

Editori: Vít Halada, Imrich Vaško, Marián Zervan

Vydavateľ:

VŠVU

Rok vydania:

2011

ISBN: 978-80-89259-58-8

KATaLog slúži ako učebná pomôcka a skriptum pre študentov a pedagógov Katedry architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave.

Publikácia vyšla s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Centra výskumu VŠVU v Bratislave.

KATaLog - prebal