Dvakrát živá fotografia – Jozef Sedlák

Knižná publikácia vyšla k výstave Dvakrát živá fotografia – Jozef Sedlák

Vydavateľ: VŠVU

Rok vydania: 2018

ISBN: 978-80-8189-018-5

 

Knižná publikácia vyšla k výstave Dvakrát živá fotografia – Jozef Sedlák

  • Slovenská výtvarná únia
  • Galéria Umelka
  • Dostojevského rad č. 2
  • 811 09 Bratislava
  • www.svu.sk

 

Výstava je súčasťou 28. ročníka Mesiaca fotografie, Bratislava 2018

  • Kurátor výstavy: Marián Paukov
  • Autor projektu: Jozef Sedlák
  • www.sedlakjozef.com

 

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých FPU.

Dvakrát živá fotografia – Jozef Sedlák - prebal