CHAPTER 1. The Trumpets of Banská Štiavnica

Editori: Olja Triaška Stefanović, Roman Bezjak, Annu Akanen. Texty: Diana Majdáková

Vydavateľ:

VŠVU

Rok vydania:

2013

ISBN: 978-80-89259-72-4

Fotografické stretnutia v troch kapitolách so študentmi zo Slovenska, Fínska a Nemecka.

Táto kniha je jedným z výsledkov medzinárodného projektu Začíname novú kapitolu: Medzikultúrny vizuálny dialóg medzi študentmi umenia zo Slovenska, Fínska a Nemecka. S podporou IP Erasmus - Program celoživotného vzdelávania.

Chapter1 - prebal