Cesty a príbehy moderného umenia. Zborník referátov z vedeckej konferencie k 70. narodeninám prof. Ľudmily Peterajovej

Redakcia zborníka: Ľuba Belohradská

Vydavateľ: VŠVU (KTDU)

Rok vydania: 1998

ISBN: 978-80-88675-62-6

 

Vedecká konferencia sa konala 2. 10. 1997 v budove Rektorátu VŠVU na Hviezdoslavovom nám. č. 18 v Bratislave. Súčasťou slávnostného programu bolo udelenie Ceny Mariana Várossa jubilantke za celoživotnú teoreticko-kritickú činnosť. Cenu udelil Fond výtvarných umení na návrh Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia SVÚ.

 

Cesty a príbehy moderného umenia - prebal