Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov. K povahe výskumov v súčasnom umení.

Ivan Gerát, Marián Zervan

Vydavateľ: Nadácia NOVUM/VŠVU/Slovart

Rok vydania: 2020

EAN: 9788055641430

 

Knižná publikácia inovatívnym spôsobom spája žáner výstavného katalógu a konferenčného zborníka. Popri odborných a esejistických textoch obsahuje aj kvalitné reprodukcie diel vystavujúcich umelcov. Tematicky sa kniha venuje aktuálnym problémom dialógu medzi technosférou, reprezentovanou predovšetkým búrlivým rozvojom počítačových technológií (vrátane programov na spracovanie a úpravy obrazov) a sférou umenia, v ktorej sa spájajú citlivé tvorivé reakcia na zmeny v skúsenostnom svete súčasníka s reflektovaním hlbších tradícií, viažucich súčasnú umeleckú tvorbu k jej historickým koreňom.

 

Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov - prebal