VŠVU na Pecha Kucha Night Bratislava

52. vydanie PechaKucha Night Bratislava sa zameria na poznávanie neviditeľného, skrytého či často prehliadaného vo svete kreatívneho a kultúrneho priemyslu. Aj v rámci najbližšieho májového vydania vystúpia ľudia z VŠVU, tentokrát to bude doktorandka Ema Lančaričová a pedagóg Jaroslav Kyša.

Miesto konania:

Kedy:

  • Streda 24. 5. 2023 o 19:00

 


 

Pecha Kucha Night Bratislava predstaví vnútorné procesy v architektúre a dizajne a ponúkne priestor pre hľadanie neviditeľného a efemérneho v súčasnom vizuálnom umení. Okrem toho sa dotkne tém prístupnosti kultúrnych inštitúcií a znevýhodnenia kreatívnych profesionálov a profesionálok. Pozornosť bude taktiež venovať často opomínaným kultúrno-spoločenským otázkam.

 


Ema Lančaričová

(Katedra fotografie a nových médií)

Vizuálna umelkyňa a doktorandka na VŠVU v Bratislave, pracujúca s analógovou a instantnou fotografiou. Svoju tvorbu stavia na filozofickom bádaní a experimentálnom prístupe, prostredníctvom ktorých hľadá esenciu fotografie. Okrem vlastnej tvorby sa venuje aj organizovaniu workshopov približujúcich účastníkom nové spôsoby práce s instantnou fotografiou či historickými fotografickými technikami. Na PechaKucha Night Bratislava odprezentuje svoj projekt Aperture, v ktorom sa upriamuje na základné premenné, ako je čas, svetlo a priestor, ale aj ich negácie. 

 

www.emalancaricova.com  / www.mermade.sk / @emalancaricova  / @ramble_photo

 


Jaroslav Kyša

(Katedra intermédií)

Jaroslav Kyša je vizuálny umelec, absolvent Ateliéru slobodnej kreativity 3D na FUTU v Košiciach, v súčasnosti odborný asistent Ateliéru priestorových komunikácií + na VŠVU v Bratislave. Je dvojnásobným laureátom ceny Nadácie NOVUM, laureátom Szpilman Award, a taktiež dvojnásobným finalistom Ceny Oskára Čepana. V jeho tvorbe prevláda záujem o materiály, objekty a ich fyzikálne vlastnosti, a vytváranie prekvapivých súvislosti v ich vzájomnom pôsobení alebo vo vzťahu k pozorovateľovi. Pracuje s nástrojmi fyziky, aby vytvoril diela evokujúce ich popretie. Jeho objekty sa ale nesnažia spochybniť realitu, naopak, nabádajú k intenzívnejšiemu prežívaniu skutočnosti.


Hostia:

  • Daria Balejová, Ivo Bystřičan, Barbora Hrmová, Zuzana Jakalová, Jaroslav Kyša, Ema Lančaričová, Peter Liška, Ján Pernecký, Lea Petříková, Peter Pivoda, Martin Pyšný, Neviditeľná Štiavnica, Jaro Varga, Richard Vodička

 


 

Vstup:

  • 5€ zakúpenie online na tootoot.fm alebo na mieste
  • 1€ študenti a študentky umeleckých škôl a umenovedných odborov s preukázaním platného študentského preukazu na mieste

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Partnermi podujatia sú tlačiarenská spoločnosť DIW print, kultúrny priestor Nová Cvernovka a Sli.do.

 


 

Pecha Kucha 05242023

Viac na stránkach Pecha Kucha.